วิธีการชำระเงินค่าสินค้า


บัญชีธนาคาร

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สุขาภิบาล 3 บจ.ยูโรสแกน xxx-xxx-xxxx ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สุขาภิบาล 3 บจ.ยูโรสแกน 222-222-2222 ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ฟอร์จูนทาวน์ บจ.ยูโรสแกน xxx-xxx-xxxx ออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) รามคำแหง 151 บจ.ยูโรสแกน 735-213-9461 ออมทรัพย์
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย คลองตัน บจ.ยูโรสแกน xxx-xxx-xxxx ออมทรัพย์