E-Catalog > โต๊ะควบคุมความเย็นสำหรับงานธนาคารเลือด > โต๊ะควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบทำความเย็นแบบเลือกได้ -20°C หรือ 2 ถึง 8 °C สำหรับงานธนาคารเลือด

PAGE VIEW : 2,327

Product Information :

Name :
โต๊ะควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบทำความเย็นแบบเลือกได้ -20°C หรือ 2 ถึง 8 °C สำหรับงานธนาคารเลือด
Category :
  1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Sub - Category :
  1. โต๊ะควบคุมความเย็นสำหรับงานธนาคารเลือด
Brand :
Daido
Model :
DCA-120RF
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์

Product Detail :