โรคภูมิแพ้ ภัยร้ายใกล้ตัว

โรคภูมิแพ้ ภัยร้ายใกล้ตัว       

     ภูมิแพ้เกิดจากการตอบสนองของร่างกายต่อสารกระตุ้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ไรฝุ่น ฝุ่นละออง ละอองเกสร เชื้อโรค แบคทีเรีย หรือสารระเหยต่าง ๆ แต่ในคนที่เป็นโรคภูมิแพ้จะเกิดการตอบสนองที่มากผิดปกติต่อสิ่งเหล่านี้ จึงทำให้เกิดอาการอักเสบกับอวัยวะที่สัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ทันที

สาเหตุของการเกิดโรคภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้สามารถเกิดได้จาก 2 สาเหตุหลักใหญ่ ๆ คือ

1. พันธุกรรม คือ หากมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคภูมิแพ้ โอกาสที่จะเป็นโรคภูมิแพ้มีค่อนข้างสูง

2. สิ่งแวดล้อม เช่น ควันบุหรี่ ไรฝุ่น ฝุ่นละออง เชื้อโรคและแบคทีเรียในอากาศ หรือ สารระเหยVOCs จากเฟอร์นิเจอร์สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคภูมิแพ้

ประเภทของโรคภูมิแพ้จะแบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

  1. โรคภูมิแพ้ที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจ
  2. โรคภูมิแพ้ที่เกิดจากอากาศ
  3. โรคภูมิแพ้ที่เกิดกับทางผิวหนัง
  4. โรคภูมิแพ้ทางตา
  5. โรคภูมิแพ้ที่เกิดกับหลายระบบในร่างกาย

การรักษาโรคภูมิแพ้ 

การรักษาโรคภูมิแพ้ทำได้ 2 วิธีหลัก ๆ  คือ

  1. ควรหลีกเลี่ยงหรือเฝ้าระวังการรับสารก่อภูมิแพ้เข้าสู่ร่างกาย จากการสำรวจพบว่าในผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้จะมีสาเหตุ มาจากในบ้านเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากภายในบ้านจะมีสารก่อภูมิแพ้หลายอย่าง  ไม่ว่าจะเป็น ไรฝุ่น ฝุ่นละออง หรือแม้นกระทั่งสารระเหย VOCs จากเฟอร์นิเจอร์ในบ้าน นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นจาก การเลี้ยงสัตว์ เพราะขนของสัตว์เป็นสารก่อภูมิแพ้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นการรักษาความสะอาดจึงเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการรับสารก่อภูมิแพ้เข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะทำการปัด กวาด เช็ดถู  หรือ ภายในบ้านควรมีเครื่องฟอกอากาศที่ช่วยในการกำจัด ฝุ่นละออง ไรฝุ่น รวมทั้งสารระเหยต่าง ๆ
  2. รักษาด้วยยา คือการไปพบแพทย์และรับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง