รู้หรือไม่ ?? ....คุณมีสิ่งที่ต้องการ แต่ไม่เคยใส่ใจ

          สิ่งที่ สิ่งมีชีวิตต้องการ เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก "อากาศ"  แล้วคุณรู้ไหมว่าอากาศที่คุณสูดดมในปัจจุบันเป็นอากาศบริสุทธิ์ หรือ อากาศที่มีการเจือปน คุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าอากาศมีอะไรเจือปนอยู่บ้างจนกระทั่งคุณจะมีอาการแสดงออกมา ไม่ว่าจะเป็น อาการไอ จาม คัดจมูก ไม่สบาย เป็นผื่นคัน หรือ สะสมจนเป็นมากกว่านั้น

            จากสถิติของ กรมอนามัย กองควบคุมโรค ระบุว่า ในปี 2559 คนไทยกว่า 10 ล้านคนเป็นโรคภูมิแพ้ และ จะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของโรคที่ 3-4 เท่าในปีต่อ ๆ ไป

            จากสถิตการทำงาน ระบุว่าพนักงานออฟฟิศ ที่ต้องทำงานอยู่กับ เครื่อง Printer และ เครื่องถ่ายเอกสาร จะได้รับสารพิษสะสมอย่าง ก๊าซโอโซน , สารเคมีจากผงหมึก และ รังสีอุตร้าไวโอเลต ที่จะทำให้เกิดอาการมึนหัว เวียนศีรษะ อ่อนเพลีย ง่วงซึม ซึ่งเป็นอาการป่วยแบบหนึ่งที่พบบ่อยในกลุ่มคนที่ทำงานในสำนักงาน หรือ ทำงานอยู่ในห้องปรับอากาศในอาคารเป็นเวลานาน เป็นอาการป่วยที่เรียกว่า"building related illnesses" เป็นอาการป่วยเรื้อรัง อันเนื่องมาจากคุณภาพของอากาศในอาคารไม่ดี (Indoor Air Quality) อาการป่วยแบบนี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานลดลง และทำให้เป็นโรคภูมิแพ้

            และจากงานวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบุว่า เครื่องฟอกอากาศ ที่มีการฟอกอากาศด้วยระบบ TIO2 : ไททาเนียมไดออกไซด์ จะทำการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และ ลดมลพิษทางอากาศได้เป็นอย่างดี

        Cology เครื่องฟอกอากาศที่มีการกรองอากาศด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ๆ

1.เริ่มจากการดักจับฝุ่น และอนุภาคขนาดใหญ่ ด้วยการกรองแบบ Pre-filter
2.Electro Static Cell ช่วยในการดักจับฝุ่น และ อนุภาคขนาดเล็ก
3.Carbon Activated ช่วยในการกำจัดกลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์
4.Titanium Dioxide ทำหน้าที่ฆ่าแบคทีเรียและเชื้อโรค
5.UV ช่วยในการเร่งปฏิกิริยาทางเคมี ในการฆ่าแบคทีเรีย และ เชื้อโรค

                 Cology จึงเป็นเครื่องฟอกอากาศที่ทำให้คุณได้รับอากาศที่บริสุทธิ์

                                   จะดีกว่าไหมถ้าคุณเลือกที่จะป้องกันในการรับอากาศบริสุทธิ์

                                           หรือคุณเลือกที่จะรอแก้ไขโรคที่จะตามมา

                                                  อยู่ที่คุณเลือก