���������������������������������������������������������������������������

ID : 128466
Brand : KOKUSAN JAPAN
Model : H-19FMR
Last Update : 21/03/2560 16:53 Preview : 7,608
เครื่องปั่นเหวี่ยงพร้อมระบบทำความเย็นชนิดตั้งโต๊ะ ความเร็วสูงสุด 4,300 รอบต่อนาที (Centrifuge)
ID : 128709
Brand : KOKUSAN JAPAN
Model : H-15FR
Last Update : 21/03/2560 16:51 Preview : 6,942
เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วรอบสูง 15,000 รอบต่อนาที พร้อมระบบทำความเย็น 4 องศาเซลเซียส สามารถปั่นหลอด Microcentrifuge Tube ขนาด 1.5(2.0)ml ได้จำนวน 16 และ 24 หลอดต่อการปั่น
ID : 131707
Brand : KOKUSAN Made in JAPAN
Model : H-19Alpha
Last Update : 25/04/2560 12:31 Preview : 10,123
เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดตั้งโต๊ะ ความเร็วสูงสุดที่ 4,000 รอบต่อนาที รุ่น H-19 Alpha ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครคอมพิวเตอร์ สามารถเลือกใช้หลอดปั่นได้หลายขนาด เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น
ID : 131708
Brand : KOKUSAN Made in JAPAN
Model : HS-12
Last Update : 25/10/2564 23:36 Preview : 11,086
Name: เครื่องปั่นล้างเซลล์ (Cell Washing Centrifuge/Cross matching) Category: เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ Sub - Category:เครื่องปั่นล้างเซลล์ (Serofuge) Brand: Kokusan Japan Model: HS-12 เครื่องปั่นล้างเซลล์ หรือ Serofuge สามารถปั่นหลอดขนาด 7ml ได้ครั้งละ 12 หลอด ที่ความเร็วรอบ 1,500 และ 3,400 รอบต่อนาที พร้อมระบบตั้งเวลาในการทำงาน ใช้งานง่าย แข็งแรง ทนทาน
ID : 131709
Brand : KOKUSAN JAPAN
Model : H-36
Last Update : 24/03/2560 12:02 Preview : 7,074
เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดตั้งโต๊ะยี่ห้อ "โคคูซาน" รุ่น H-36 ความเร็วรอบสูงสุดที่ 6,000 รอบต่อนาที ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครคอมพิวเตอร์ มอเตอร์ขับเป็นชนิดไม่ใช้แปรงถ่าน สามารถบรรจุหลอดปั่นขนาด 15ml ได้สูงสุดครั้งละ 72 หลอด หรือบรรจุหลอดปั่นขนาด 10ml ได้สูงสุดครั้งละ 100 หลอด ที่ความเร็วรอบใช้งานสูงสุดที่ 3,500 รอบต่อนาที ผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น เงียบ ใช้งานง่าย ทนทาน รูปทรงทันสมัยสวยงาม พร้อมการให้บริการด้วยความสุภาพและรวดเร็ว